FIBERPRODUKTER

Fiberbredbånd gir økt effektivitet, noe som gir bedre lønnsomhet og fornøyde medarbeidere. Derfor jobber vi kontinuerlig med å tilby produkter som gir din bedrift gode løsninger, utfra de behovene bedriften har. Her kan du se mer om de ulike fiberproduktene vi kan tilby din bedrift.


Internett Aksess

 • Høyhastighets fiberbredbånd til din bedrift 
 • Hasigheter tilpasset bedriftens behov

Den digitale utviklingen går raskere for hver dag som går. Vi ser at veksten i datatrafikken og behovet for kapasitet øker år for år og stadig flere tjenester og dagliglivet drives av digitale løsninger. Mer bruk av skytjenester, video og langt fler tilkoblede enheter er bare noen av driverene bak dette. Dette er like tydelig i bedriftsmarkedet og her er man i tillegg enda mer avhengig av at forretningskritiske systemer og nettverk fungerer som de skal. For de fleste bedrifter er internettilkoblingen i ferd med å bli en like kritisk infrastuktur som strøm og vann. 

Vi er helt sikker på at den beste måten å møte disse behovene er med fiberbredånd som gir den stabiliteten, hastigheten og kapasiteten som trengs. Når stadig flere tjenester flyttes ut i skyen er det bare fiberbredbånd som gir deg synkrone hastigheter opp og ned. Vi har tilkoblinger som passer både små og store bedrifter, og kan tilby hastigheter fra 10 Mbps helt opp til 10 Gbps! Med Internett Aksess fra NTE kan du også forvente en stabilitet i toppklasse. Det kan vi gjøre på grunn av redundans i kjernenettet. Det vil si at dersom det skjer et brudd på forbindelsen føres signalet videre i andre fiberveier.

Teknisk informasjon og tilleggstjenester:

 • Overføringshastigheter fra 10 Mbps opp til 10 Gbps
 • Ethernet grensesnitt
 • Én eller flere faste IP-adresser
 • Støtter IPv6
 • Tilleggstjenester inkluderer blant annet utvidet eller optimal SLA og BBS
 • Tjenesten er knyttet opp mot internasjonale internettleverandører

Internett Aksess leveres med en basis SLA (Service Level Agreement) med oppetidsgarantier på 99,5%. Klikk her for full oversikt over våre SLA-avtaler.    

Bestill Internett Aksess her, eller ring kundeservice på 74 15 02 00.

Last ned produktark for Internett Aksess som PDF


Bestill her:

IP/VPN

 • Høy linjekapasitet mellom forskjellige geografiske lokasjoner
 • Dedikert båndbredde i eget VPN

 

IP/VPN er en optimal løsning for bedrifter med geografisk spredte lokasjoner med behov for å knytte sammen to eller flere av disse i et lukket, sikkert, pålitelig og kostnadseffektivt nett.

Tjenesten er fleksibel, kostnadseffektiv og skalerbar. Nye lokasjoner kan tilknyttes og kapasiteten kan enkelt tilpasses behovet til hver enkelt lokasjon. Med IP/VPN utnyttes båndbredden maksimalt.

IP/VPN passer for deg som ønsker

 • Høy linjekapasitet mellom forskjellige geografiske lokasjoner
 • Dedikert båndbredde i eget VPN
 • Sikre løsninger i alle ledd
 • Styring av datatrafikken til virksomhetskritiske løsninger
 • Sikker tilgang til skytjenester

Teknisk beskrivelse

Linjene leves med ethernet grensesnitt og støtter overføringskapasiteter på opptil 10Gbps. IP/VPN kan leveres som «hub-spoke», hvor alle lokasjoner rutes via hovedkontoret, eller som «full-mesh» hvor alle snakker med alle.

Dekningsområde

NTE den største fiberutbyggeren i Midt-Norge, med et betydelig fibernettverk for både stamnett og aksesser. Tjenesten tilbys hovedsakelig med fiber. Med forbehold om fysiske muligheter kan det tilbys redundans via ekstra fiberaksess. Sammen med partnere kan vi tilby god landsdekning.

SLA og prosedyrer for feilretting

NTE overvåker nettet 24 timer i døgnet hele året. Detaljer rundt feilhåndtering og tjenestekvalitet er definert i et eget avtale-dokument - ”NTE Service Level Agreement”.

Tilleggstjenester

Kundeportal
NTEs kundeportal er en integrert del av tjenesten. Her får man oversikt over alle tjenester og lokasjoner. I kundeportalen kan man også se status på linjer, statistikk og SLA-rapporter.

Quality of Service (QoS)
Dersom man ønsker å prioritere viktige eller tidskritiske applikasjoner anbefales tilleggstjenesten QoS. Tjenesten kan være nødvendig for optimal funksjon av video, IP telefoni og andre applikasjoner. Se eget produktark om QoS.


For mer informasjon eller bestilling av tjenesten, ring kundeservice på 74 15 02 00.

Last ned produktark "IP/VPN"


Bestill her:

Ethernet

 • Med Ethernettjenester fra NTE har du mulighet til å bygge og designe egne og sikre høykapasitetsnett over vårt fiberbaserte MPLSet-nett.

NTE tar ansvaret for å transportere data sikkert og effektivt mellom kundens lokasjoner. Tjenesten passer for kunder som ivaretar egne nettverksfunksjoner (lag 3) og ønsker å kontrollere IP-ruting. Tjenesten gir stor fleksibilitet til å utvikle egen kommunikasjonsplattform.

Teknisk beskrivelse

For kunder med lokasjoner i NTE sitt eget nett tilbys tjenesten «Ethernet Leid Samband» (ref. MEF E-Line point-to-point connections).

For kunder med lokasjoner i andre deler av landet tilbys tjenesten «Ethernet Aksess» (ref. MEF E-Access).

Linjer leveres med overføringskapasitet opptil 10Gbps.

Dekningsområde

I Midt-Norge er NTE den største fiberutbyggeren med et betydelig fibernettverk for både stamnett og aksesser. Tjenesten tilbys hovedsakelig med fiber. Med forbehold om fysiske muligheter kan det tilbys redundans via ekstra fiberaksess. Sammen med partnere kan vi tilby god landsdekning.

SLA og prosedyrer for feilretting

NTE overvåker nettet 24 timer i døgnet hele året. Detaljer rundt feilhåndtering og tjenestekvalitet er definert i et eget avtale-dokument - ”NTE Service Level Agreement”.

Tilleggstjenester

QinQ

Ved å benytte QinQ kan man legge til og fjerne så mange VLAN som man vil. Dette kan være en god løsning dersom man har egne management VLAN eller vil skille ut IP telefoni og/eller lukkede nett.

QinQ gir en dedikert VLAN trunk gjennom NTE sitt nett.

QinQ passer godt for bedrifter som stiller krav til:

 • Flere adskilte nett helt ut til avdelingskontor.
 • Egne management nett på avdelingskontor.

Kundeportal

NTEs kundeportal er en integrert del av tjenesten. Her får man oversikt over alle tjenester og lokasjoner. I kundeportalen kan man også se status på linjer, statistikk og SLA-rapporter.

Quality of Service (QoS)

Dersom man ønsker å prioritere viktige eller tidskritiske applikasjoner anbefales tilleggstjenesten QoS. Tjenesten kan være nødvendig for optimal funksjon av video, IP telefoni og andre applikasjoner. Se eget produktark om QoS.


For mer informasjon eller bestilling av tjenesten, ring kundeservice på 74 15 02 00.

Last ned produktark "NTE Ethernet"


Internett transitt

 • Er leveringssikkerhet viktig for deg?
 • Unngå nedetid!

 

Internett Transitt er beregnet for aktører som videreselger internett til egne kunder. Dersom leveringssikkerthet er viktig for dine kunder, er Internett Transitt en god løsning for din bedrift.

Unngå nedetid!

Redundans i kjernenettet er ivaretatt med flere overføringsveier. Dersom det skjer brudd på forbindelsen, føres signalet videre i andre fiberveier.

Teknisk informasjon:

 • Overføingshastigheter opp til 1Gbps
 • Ethernet grensesnitt
 • Regional dekning
 • Full ruting
 • NTE støtter IPv6

Oppetidsgarantier

Internett Transitt leveres med ulike SLA og oppetidsgarantier. Klikk her for full oversikt over våre SLA-avtaler.
For mer informasjon eller bestilling av tjenesten, ring kundeservice på 74 15 02 00.

Last ned produktark for Internett Transitt som PDF


Bestill her:

Optisk Kanal

 • NTE Optisk Kanal er basert på internasjonale standarder, den nyeste WDM-teknologi og et robust fibernett. Tjenesten tilbys mellom NTE sine noder. I andre regioner kan tjenesten tilbys via samarbeidspartnere.

 

NTE Optisk Kanal leveres med hastighetene 1Gbps, 10Gbps og 100Gbps.

Kanaler kan leveres med garanti for separasjon (diversitet), med forbehold om fysiske muligheter for alternative lokale aksesser..

Teknisk beskrivelse

Tjenesten NTE Optisk Kanal består av leie av en optisk bølgelengde i NTE sitt WDM-system, der bølgelengder termineres på transponder/muxponder, med et optisk kundegrensnitt. NTE Optisk Kanal leveres som et punkt til punkt kapasitetsprodukt mellom geografisk adskilte sentraler eller kundelokasjoner.

Kundens eget nettverksutstyr ivaretar overføring av data og overvåkning av forbindelsen.
På kundelokasjon kan NTE innplassere WDM-utstyr eller bølgelengden kan fjernmates via mørk fiber fra sentralt plassert utstyr. Tilkobling skjer med standard ISO/IEC mekanisk optikk LC-PC eller SC-PC.

Kunden vil få opplyst hvilken type optikk som må benyttes i sin elektronikk. Ved enkelte leveranser kreves det at kunden benytter optikk tilpasset den bølgelengde og kapasitet som bestilles.

Forsinkelse

Optisk kanal produsert i NTEs nett har minimal forsinkelse. På regionale forbindelser er typisk en veis forsinkelse <2 ms, og på interregionale forbindelser <5 ms

SLA og prosedyrer for feilretting

NTE overvåker WDM-nettet 24 timer i døgnet hele året. Detaljer rundt feilhåndtering og tjenestekvalitet er definert i et eget avtale-dokument - ”NTE Service Level Agreement”.

Tilleggstjenester

Optisk kanal kan leveres med tilleggstjenesten diversitet på regionale forbindelser. Dette betyr at NTE sørger for automatisk re-ruting av bølgelengden dersom det skulle oppstå feil på en av føringsvegene.

For mer informasjon eller bestilling av tjenesten, ring kundeservice på 74 15 02 00.

Last ned produktark "NTE Optisk Kanal"


QoS

 • QoS (Quality of Service) eller «tjenestekvalitet» på norsk, utnytter nettverkskapasiteten bedre ved å heve prioriteten for de viktigste av kundens applikasjoner.

 

Med QoS prioriteres viktig trafikk slik at risikoen for forsinkelse og pakketap minimeres. Dette er faktorer som kan ha stor betydning for at tidskritiske applikasjoner, som for eksempel IP-telefoni, skal kunne fungere problemfritt sammen med bedriftens andre applikasjoner.

Trafikk-klasser

Klassifisering gjøres basert på følgende CoS/DSCP bits:

QoS-klasse: Høy
DSCP: 38, 46
CoS: 5, 4
RFC: 3246,2597
Kommentar: Eksempelvis: Tale, videomøte, streaming etc.

QoS-klasse: Medium
DSCP: 24
CoS: 3
RFC: 2474
Kommentar: Eksempelvis: Kritiske applikasjoner som Citrix, SAP, Oracle etc.

QoS-klasse: Lav
DSCP: 0
CoS: 0
RFC: 2474
Kommentar: Default / Internet

QoS-profiler

Det tilbys tre profiler:
Gull
Sølv
Bronse

Gull

Prioritering gjøres etter følgende trafikkprofil:

30% Høy
60% Medium
10% Lav

Trafikk i klasse «Høy» vil gå i low latency queue (LLQ). Dersom trafikk i denne klassen overstiger det som er avsatt, re-merkes trafikken til å gå i «Medium» klassen. De andre klassene shapes.

Sølv

Prioritering gjøres etter følgende trafikkprofil:

30% Høy
70% Medium

Bronse

Prioritering gjøres etter følgende trafikkprofil:

100% business

Tilleggstjenester

Trafikken matches på DSCP eller CoS bit på inngående kundeinterface og legges i tilhørende trafikk- klasse. Trafikk som ikke matcher vil bli reskrevet til klassen «Lav» (Best effort).

For mer informasjon eller bestilling av tjenesten, ring kundeservice på 74 15 02 00.

Wholesale

 

NTE har over mange år bygd fiberbredbånd i store deler av Trøndelag. Vi har fått midler gjennom offentlig støtte til fiberutbygging i enkelte felt i flere kommuner. I den sammenheng kan vi tilby wholsaleprodukt som gir tilgang til vårt fibernett i feltene som er bygd med offentlig støtte. Vi kan tilby dette produktet for enkelte eller alle felt i følgende kommuner:

 • Grong
 • Inderøy
 • Levanger
 • Lierne
 • Namdalseid 
 • Namsos
 • Overhalla
 • Snåsa
 • Steinkjer 
 • Stjørdal 
Ønsker du mer informasjon om produktet og avtalevilkår, ta kontakt med: 
 
Leder Telecom/Produktsjef Morten Eilertsen 
 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formzålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.
 

 

Nettstatistikk - Informasjonskapsler (cookies)

Hva er en cookie? En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil. Når du kommer til en nettside, spør siden nettleseren din om å få lagre kapselen på maskinen din. Dette gjør at nettsida kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, og hvor ofte du har vært på nettsiden.


Følgende cookies settes av Google:

_ga Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 2 år.

_gid Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

ads/ga-audiences Brukes av Google til å retargete besøkende basert på besøkendes nettside bruk. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

collect collect

Brukes av Google for å sende data til google Analytics om besøkendes enheter og adferd. Tracker besøkende på tvers av enheter og markedskanaler. Dette slettes etter besøket.


Følgende cookies settes av Facebook

_fr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 3 måneder.

_tr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 1 minutt.


Følgende coockies settes av Adform:

_0

Brukes av Adform for å følge besøkende på tvers av nettsider. Slettes etter besøket.

_C

Brukes av Adform for å sjekke om brukeres nettleser støtter cookies. Slettes automatisk etter 2 måneder.

_cid

Optimaliserer annonsevisningen basert på brukernes bevegelse kombinert og ulike annonsørbud for visning av brukerannonser.

_uid

Registrerer en unik bruker-ID som gjenkjenner brukerens nettleser når du besøker nettsteder som bruker samme annonse. Slettes automatisk etter 2 måneder.


Google Analytics

Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn data om hvordan nettsider brukes av de besøkende. Den innsamlede dataen gjør at vi kan forbedre nettsidens brukervennlighet, innhold og funksjonalitet. Ved å bruke Google Analytics kan vi analysere effekten av markedsførinen som gjøres. Data fra informasjonskapslene til Google Analytics lagres anonymisert hos Google. IP-adresser anonymiseres gjennom IP-maskeringsfunksjonen til Google. Google Analytics samler også informasjon om brukerens atferd på nettsiden, samt geografisk lokasjon og hva slags enhet som blir brukt.


Google AdWords

NTE annonserer hos Google gjennom tjenesten Google AdWords. Cookies som settes av Google lar oss måle trafikk inn til nettsiden, effekten av annonseringen, samt retargete besøkende. Dataen behandles og lagres hos Google, og inkluderer informasjon om din nettleser, enheten du bruker, geografisk lokasjon og IP-adresse. IP-adresser anonymiseres etter 9 måneder. Informasjonen i informasjonskapselen slettes etter 18 måneder. NTE har ikke tilgang til IP-adressen din gjennom Google AdWords.

Facebook

NTE benytter seg av Facebook som annonseplattform. Facebook plasserer cookies på din enhet etter at du har besøkt våre nettsider. Her registreres din IP-adresse og informasjon om din nettleser. Formålet med bruk av cookies fra Facebook er å kunne gi deg mer relevant informasjon og annonser tilpasset dine interesser, samt retargeting i etterkant. Facebook lagrer data på servere i EU og USA. NTE har ikke tilgang til informasjon i din Facebookkonto og heller ikke din IP-adresse.

Hvordan slette cookies:

AdWords: Du kan velge bort cookies fra Google ved å gå til Googles annonseinnstillinger: www.google.com/settings/ads

Facebook: Her kan du velge dine innstillinger for hvordan facebook får bruke eventuell informasjon de samler inn for annonsestyring: www.facebook.com/ads/settings

Google Analytics: Vil du ikke sende informasjon til Google Analytics kan du forhindre dette ved å installere Googles Out-out verktøy: https://tools.google.com/dlpag...

Nettleser: Det er også mulig å reservere seg mot informasjonskapsler ved å endre instillinger i din nettleser. Se http://www.nettvett.no/for instrukser.

 

 

 


Innlogging