Vindkraft


Vindkraft_NTENTE begynte med vindkraftproduksjon i 1991. Vi ligger i dag helt i front når det gjelder utvikling av vindkraft, og blir sett på som en pioner i det norske miljøet.

Vindkraftproduksjon er et av de viktigste satsningsområdene for NTE. Vi samarbeider med TrønderEnergi om utvikling av vindkraft, blant annet gjennom selskapet Sarepta Energi.