Storåselva gir ren fornybar kraft til 10 000 trøndere

Mandag 14. mai åpnet NTE Storåselva kraftverk i Snåsa. Dette er det første nye større vannkraftverket som er åpnet i Trøndelag etter Meråkerutbyggingen i 1994. Anlegget vil ha en kraftproduksjon på 75 GwH pr år, dette tilsvarer kraftforbruket til 10 000 trøndere.

- I vannkraftlandet Norge er faktisk hele 50% av energibruken fossil. For å redusere utslippene og nå miljømålene trenger vi mer fornybar energi nå. Derfor er dette et betydelig bidrag, og en viktig begivenhet som det er grunn til å feire, sier konsernsjef Christian Stav i NTE.

Planlegging av Storåselva kraftverk startet i januar 2007, og selve byggeprosjektet ble påbegynt 4. januar 2016. Stasjonen kostet 330 mill. kroner å bygge, og har involvert mer enn 100 leverandører.

 

Valgkomiteens innstilling til NTE-styre

Etter at kommunene i tidligere Nord-Trøndelag ved årsskiftet overtok NTE, har valgkomiteen gjort en grundig vurdering av styrets sammensetning.

-Valgkomiteen har lagt vekt på å sette sammen et styre som er komplementært, samfunnsorientert og med særlig kompetanse innen områdene fornybar energi og digitale løsninger, sier leder i valgkomiteen Steinar Aspli.

Valgkomiteens innstilling ser slik ut:
Som ny styreleder foreslås Jon Håvard Solum. Solum arbeider til daglig som leder av Grong Sparebank. I forrige styreperiode var Solum styrets nestleder. Som styrets nestleder foreslås Eli Arnstad. Arnstad er ny i styret, og er banksjef i SMN med ansvar for samfunnsutbytte og samfunnskontakt. Kristin Eriksen, som er investeringsdirektør i Salvesen & Thams, og Gunnar Robert Sellæg, partner i Spring Capital, foreslås som nye medlemmer i styret. Tidligere konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo foreslås gjenvalgt.

Valgkomiteens innstilling vil bli behandlet av Bedriftsforsamlinga den 29. mai.


Kontaktperson: Steinar Aspli: 957 70 548
 

Bærekraftrapport 2017

For et fornybarselskap som NTE er bærekraft viktig. Konsernets årlige bærekraftrapport viser hva vi har gjennomført og oppnådd av tiltak i 2017


Bærekraft i NTE bygger på tre mål:
Langsiktig verdiskaping - grønn vekst - attraktiv arbeidsplass.
 

Lav energiproduksjon ga svekket NTE-resultat

 

NTE-konsernet leverte i 2016 et driftsresultat på 509 millioner kroner. Driftsresultatet er 73 millioner svakere enn i 2015, først og fremst på grunn av mindre tilsig og dermed betydelig lavere energiproduksjonen enn året før. Den underliggende driften er god i alle virksomhetsområder.

Les mer …

NTE har fått konsesjonsfritak for nytt Nedre Fiskumfoss kraftverk

NVE har gitt NTE fritak fra konsesjonsbehandling for en mulig fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen. Et eventuelt nytt kraftverk kan være ferdig bygd i innen 2021.

​- NVEs beslutning er svært gledelig, sier energidirektør Kenneth Brandsås. – Den forenkler prosessen fram til investeringsbeslutning, i og med at det nå er klart at opprusting og utvidelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk ikke er konsesjonspliktig. Samtidig bekrefter NVE med sin beslutning, at dette er et godt miljøprosjekt.

Les mer …

Mulighetsstudie for større datasenter i Trøndelag

NTE tok initiativ til mulighetsstudien etter at Energi Norge i 2016 publiserte sin rapport «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» med undertittelen «Information to potential investors in Data center enterprises and to developers of new sites for DCEs».
 

Sammen med TrønderEnergi, SpareBank 1 SMN og NHO Trøndelag, ønsker NTE å legge til rette for vekst og utvikling i Trøndelag.
 

Les mer

To nye kvinner inn i styrerommene i NTE

For å nå NTEs mål om å gi kundene et grønt forsprang trengs ny kompetanse, også i styrerommene.
Derfor har Rikke Stoud Platou og Therese Troset Engan gått inn i styret i henholdsvis NTE Energi og NTE Nett.
- Vi får nå tilført viktig kompetanse innen innovasjon og utvikling inn i våre to mest tradisjonsrike selskaper, sier Christian Stav, konsernsjef i NTE Holding AS.

Les mer …

Tilfredsstillende halvårsresultat i NTE på tross av krevende markedsforhold

 

NTE Holding oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 110 millioner kroner. Resultatet er 6 millioner bedre enn etter tilsvarende periode i fjor. Underliggende drift i konsernets virksomhetsområder preges av lavere resultatbidrag fra energiproduksjon som delvis veies opp av økt bidrag fra nettvirksomheten. Øvrige forretningsområder er tilnærmet uendret.

Les mer …

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

  • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
  • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
  • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
  • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging