NTE har fått konsesjonsfritak for nytt Nedre Fiskumfoss kraftverk

NVE har gitt NTE fritak fra konsesjonsbehandling for en mulig fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen. Et eventuelt nytt kraftverk kan være ferdig bygd i innen 2021.

​- NVEs beslutning er svært gledelig, sier energidirektør Kenneth Brandsås. – Den forenkler prosessen fram til investeringsbeslutning, i og med at det nå er klart at opprusting og utvidelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk ikke er konsesjonspliktig. Samtidig bekrefter NVE med sin beslutning, at dette er et godt miljøprosjekt.

Les mer …

To nye kvinner inn i styrerommene i NTE

For å nå NTEs mål om å gi kundene et grønt forsprang trengs ny kompetanse, også i styrerommene.
Derfor har Rikke Stoud Platou og Therese Troset Engan gått inn i styret i henholdsvis NTE Energi og NTE Nett.
- Vi får nå tilført viktig kompetanse innen innovasjon og utvikling inn i våre to mest tradisjonsrike selskaper, sier Christian Stav, konsernsjef i NTE Holding AS.

Energiselskapet og nettselskapet er to av fire datterselskap under NTE Holding.
De nye styremedlemmene ble formelt en del av styret etter vedtak i generalforsamling den 20. oktober.

Både Troset Engan og Platou jobber i dag med forretningsutvikling i NTE Holding. Begge sier de ser fram til å følge utviklinga av NTE også fra styrerommet.
- Vannkraften er viktig, fremtidsrettet og fornybar. Likevel går også tradisjonelle kraftprodusenter en spennende fremtid i møte. Jeg ser frem til å ta fatt på vervet, sier Platou.
- Ny teknologi og innovasjon vil spille en avgjørende rolle i de store utviklingsprosjektene nettselskapene står overfor de neste årene, som for eksempel innføring av automatiske strømmålere og store investeringer i nettet. Det er viktig å være tett på denne utviklingen, sier Troset Engan.
 

Kort om de nye styremedlemmene:

Therese Troset Engan: 

 • Mastergrad i internasjonal markedsføring fra Universitetet i Strathclyde (Skottland), samt utdanna bedriftsøkonom fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Ansatt i NTE Holding siden 2012 med forretningsutvikling som arbeidsområde.
 • Deltok i 2014 i NHOs leder- og styreutviklingsprogram i Female Future.
 • Kom til NTE fra jobb som seniorrådgiver i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. 

Rikke S. Platou: 

 • Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. 
 • Ansatt i NTE Holding siden 2012 med forretningsutvikling som arbeidsområde.
 • Har siden 2012 vært tilknyttet den norske forskerskolen i innovasjon (NORSI) og programmet for innovasjonsledelse og strategi. 
 • Har i sitt doktorgradsarbeid forsket på hvordan kraftbransjen kan møte de betydelige endringene den står overfor.

 

 

 

Vær forsiktig ved strømfeil

Ekstremvære "Tor" nærmer seg også Nord-Trøndelag. Det kan bety feil i strømforsyningen og feil på strømnettet. Dette kan være farlig å komme i nærheten av. Vi oppfordrer derfor alle til å holde god avstand og ikkke berøre ledninger som har falt ned og holde god avstand til og ikke berøre trær eller andre gjenstander som ligger over ledninger.Berøring av ledninger og trær eller andre gjenstander som ligger over ledninger, kan medføre livsfare.


Ser du ledninger som henger ned eller trær eller annet som ligger over ledninger, ber vi deg gi beskjed på vår feilmeldingstelefon 07402 så snart som mulig.


 

Tilfredsstillende halvårsresultat i NTE på tross av krevende markedsforhold

 

NTE Holding oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 110 millioner kroner. Resultatet er 6 millioner bedre enn etter tilsvarende periode i fjor. Underliggende drift i konsernets virksomhetsområder preges av lavere resultatbidrag fra energiproduksjon som delvis veies opp av økt bidrag fra nettvirksomheten. Øvrige forretningsområder er tilnærmet uendret.

Les mer …

NTE bygger ut Storåselva i Snåsa

I januar starter NTE byggingen av Storåselva kraftverk i Snåsa. Det er klart etter at selskapet har vurdert en rekke aktuelle vann- og vindkraftprosjekter. I løpet av 2016 kan ytterligere prosjekter bli besluttet utbygd.

Storåselva kraftverk er et fornybarprosjekt til om lag 330 mill. kroner og skal stå ferdig i 2018. Kraftverket vil årlig produsere 75 GWh strøm, noe som tilsvarer årsforbruket av elektrisitet i mer enn 4000 husstander.

Les mer …

NTE kjøper FosenKrafts telekomvirksomhet

NTE har inngått avtale om å kjøpe telekomirksomheten til FosenKraft AS. Kjøpet omfatter et fiberbasert bredbåndsnett til nærmere 1600 husstander samt mange bedrifter og offentlige virksomheter i Ørland og Bjugn.

Les mer …

SORIA deler ut oppdrag for 1.4 milliarder

Nettselskapene i SORIA-samarbeidet har signert avtale med Nuri Telecom LtD (Nuri) om kjøp av kommunikasjonsutstyr og automatiske strømmålere til over 700 000 kunder. Avtalen har en verdi på rundt 600 millioner kroner. Samtidig er det inngått montasjeavtaler med Eltel Networks AS, Ringeriks-Kraft Service AS og OneCo Technologies AS for 800 millioner kroner.

Les mer …

Tilfredsstillende NTE-resultatet

 

NTE-konsernet leverte for 2015 et driftsresultat på 580 millioner kroner. Resultat etter skatt ble 133 millioner kroner. Resultatet er svakere enn i 2014, men justert for lave pensjonskostnader i 2014 og nye regnskapsføringsprinsipper ble resultatet 20 millioner kroner bedre enn året før. NTE betalte for 2015 hele 75 % skatt på sin produksjon av fornybar energi.

 

Les mer …

NTE selger EV Power til Fortum

Fortum Charge & Drive kjøper EV Power, og tar over alle EV Powers 10 ladestasjoner i Trøndelag. 

EV Power, som er et heleid datterselskap av NTE, har vært en pionere i utbyggingen av ladestasjoner for elbiler i Norge. Selskapet har bygd opp et regionalt nett med 10 ladestasjoner i Trøndelag. Bruk av elbiler øker sterkt, og det er nå behov for å bygge nasjonale løsninger for lading.

Les mer …

800 uten strøm etter "Tor"

 

Kl. 08.30 lørdag 30. januar er omlag 800 kunder uten strøm i Nord-Trøndelag som følge av ekstremværet «Tor». En del av dette er fritidsboliger.

NTE har arbeidet med feilretting gjennom hele natten og fortsetter arbeidet med å gjenopprette normal strømforsyning. NTE forventer at de fleste strømkundene får strømmen tilbake i løpet av dagen. Som følge av påkjenninger fra ekstremværet og reparasjonsarbeidet kan imidlertid strømnettet være ustabilt enkelte steder en tid framover.

 

Les mer …

Alternativ for 1000 MW vindkraft i Midt-Norge utredes videre

Statkraft, Agder Energi, NTE og TrønderEnergi er enige om å fortsette utredningen av et vindkraftprosjekt på 1000 MW i Midt-Norge. Selskapene har utarbeidet et nytt alternativ, som nå skal detaljprosjekteres før lønnsomheten kan beregnes. Realisering av prosjektet forutsetter at det er lønnsomt. En eventuell investeringsbeslutning kan tas i første kvartal neste år.

Les mer …

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging