Ferdsel på regulert islagt vann
På regulerte vann vil det være endringer i vannstand, temperatur og gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vatn. Dette påvirker isforholdene i deler av innsjøene og tilgrensende elvestrekninger. Ved tunnelinntak, i sund og ved elveos er det grunn til å være ekstra oppmerksom.

Langs strendene på nedtappede vatn kan isen ha store sprekker. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is øke betydelig. 10 cm stålis er normalt nok til å bære en skiløper. Men det man antar er trygg is behøver ikke alltid å være trygt; alle vann har områder med usikker is.
Ferdsel på elveis frarådes generelt, da slik is stort sett vil være langt mer usikker og uberegnelig enn is på vann og innsjøer.

usikkerisIsvettregler
 1. Ha respekt for isen.
 2. Gå aldri alene på isen.
 3. Gå ikke ut på is som kan være svak.
 4. Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis.
 5. Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann.
 6. Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks. ispigger og redningsline til bruk som "den forlengede arm".
 7. Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen.
 8. Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre.
 9. Ved disse stedene er isen svakere: Siv, råk, bro, odde, avløp, innløp, utløp, sund, grunne og vindbrønn.

(Isvett-reglene er hentet fra Norsk Livredningsselskap)

Les mer om isforhold på regulerte vann: www.usikkeris.no og www.nve.no/svekketis

Ferdsel på og ved vann, vassdrag og damanlegg
Båtferdsel, fisking, bading og øvrig ferdsel i og ved regulerte vann og vassdrag byr i de fleste tilfeller ikke på større eller annerledes farer enn hva slike aktiviteter byr på ved og i uregulerte vann og vassdrag. 

I regulerte vann vil vannstanden variere både over året, og fra det ene år til det andre. Det vil derfor være svært vanskelig, for ikke å si praktisk umulig, å merke undervannsskjær eller å anvise "sikre" farleder for båtferdsel.

Nær dammers overflateluker og andre regulerings- og tappeorganer i eller nær overflaten er det områder hvor bading og båtferdsel ikke bør skje. Ved stengt luke er ikke faren umiddelbart synlig, og ukyndige kan forledes til å tro at man fritt kan ferdes nær inntil. Åpnes luka, vil det umiddelbart oppstå en situasjon som fort kan utvikle seg i farlig retning. Ved inntaksdammer for elvekraftverk, og ved momentanavslag i kraftstasjonen, kan tilsvarende gjelde ved ferdsel og opphold ved eller nær flomløpets tilløp, overløp og avløp.

Tunnelmunninger - tunnelinntak i nivå med, eller nær vannspeilet, kan by på situasjoner som bør vurderes nøye. Er det fjernstyrt luke i slik tunnel, eller luke som kan manøvreres uten at betjeningen kan se tunnelens inn- eller utløp, kan det oppstå farlige situasjoner hvis luka åpnes mens det er båtferdsel eller bading like ved. Er det tur- og utfartssted eller f.eks. campingplass i nærheten, og det må påregnes at barn driver sine aktiviteter med flytende leketøy som oppblåsbare «båter» og "badedyr", kan det lett oppstå farlige situasjoner. I slike tilfeller kreves derfor særlig omtanke og vurdering av tenkte faresituasjoner, og det må gjøres effektive tiltak for å hindre at verken barn eller voksne uforvarende skal komme i farlige situasjoner.

Ferdsel nær kraftlinjer
Transformatorstasjoner og koblingsanlegg er inngjerdet, og adgang er styrt av driftsleder for anleggene.

For ledningsanlegg gjelder fri ferdsel med unntak av at det ikke er lov å klatre i master uten tillatelse.

På grunn av skavldannelser, store snømengder eller islagte ledninger kan høyden opp til kraftlinjene være mindre enn normalt. Vi advarer mot å ferdes under eller nær linjene på slike steder.

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging