• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi er her for å hjelpe deg. Nedenfor finner du en oversikt over noen av våre mest etterspurte tjenester. Klikk på de for å lese mer.

 

 
 
 

 

Last inn flere Hold inn shift ⇧ for alle Last inn alle

Bygdefiber moderniserer distriktene og hindrer digitale klasseskiller

Investeringer i fiberbasert høyhastighetsbredbånd vil de nærmeste årene være like samfunnsnyttig som utbyggingen av strøm- og telefonnettet i sin tid var.
Denne erkjennelsen gjør at NTE etablerer bygdefiber for å gi innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet i hele Nord-Trøndelag mulighet til å knytte seg til neste generasjons bredbåndsinfrastruktur.

Vista Analyse har nylig utarbeidet en rapport for Kommunal- og regionaldepartementet om samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene. Rapportens konklusjon er: Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere høyhastighetsbredbånd i distrikts-Norge.
NTE kjenner seg ikke igjen i denne konklusjonen. NTE har etablert et bygdefiberprosjekt som bidrar til at neste generasjons fiberbaserte bredbåndsnett ikke bare blir tilgjengelig i de tettest befolkede områdene i Nord-Trøndelag, men også bygges i områder hvor det i utgangspunktet ikke er kommersielt lønnsomt å etablere slike nett. Dette har vi gjort i samarbeid med fylkeskommunen, kommunene, lokalt næringsliv, lokale lag og foreninger og ildsjeler som er opptatt av å bevare og videreutvikle levedyktige bygdesamfunn. I god norsk dugnadsånd sørger vi sammen for at morgendagens bredbåndsinfrastruktur gir grunnlag for fortsatt bosetting og næringsutvikling i distriktene.

Vista Analyse presiserer at rapporten ikke er en utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av videre utbygging av høyhastighetsbredbånd i privatøkonomisk ulønnsomme distrikter i Norge. I rapporten påpekes det videre at det vil gå noen år før en med tilstrekkelig sikkerhet kan si noe om de samfunnsøkonomiske effektene av slike investeringer. Hvordan kan Vista Analyse på denne bakgrunn konkludere så skråsikkert om at høyhastighetsbredbånd i distriktene ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt? Vista Analyse skriver at debatten om bredbåndsutbygging lenge har vært unyansert og basert på sviktende kunnskapsgrunnlag. NTE kan ikke se at Vista Analyse bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget gjennom en rapport hvor det trekkes bastante konklusjoner basert på analyser som ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å trekke slike konklusjoner.

Vista Analyses vurdering av samfunnsnytten av høykapasitets bredbåndsinfrastruktur er basert på en påstand om at «rundt 4 Mbit/s normalt sees som tilstrekkelig for de fleste daglige nettbaserte gjøremål». Vista Analyse mener det er lite ekstra nytte å hente på høyere bredbåndskapasiteter. Det er uklart hvilket tidsperspektiv Vista Analyse legger til grunn for sin analyse av utviklingen av kapasitetsbehov i bredbåndsnett, men særlig fremadskuende kan den ikke sies å være.

EU og en rekke andre land har vedtatt ambisiøse mål for utbyggingen av høyhastighetsbredbånd. Eksempelvis har regjeringene både i Sverige, Danmark og Finland fastsatt mål for bredbåndspolitikken som tar utgangspunkt i at det er av stor samfunnsmessig betydning at både husstander, bedrifter og offentlig sektor har tilgang til bredbåndsnett med kapasiteter opp mot 100 Mbit/s i 2020. Det er åpenbart at analysene som ligger til grunn for bredbåndspolitikken i disse landene har en helt annen tilnærming til utviklingen i kapasitetsbehov og samfunnsmessige nytteeffekter enn den som ligger til grunn i Vista Analyse-rapporten.

Bruken av bredbånd har økt betydelig de siste årene, og prognosene viser fortsatt kraftig vekst i båndbreddebehovet. Bredere bredbånd endrer folks bruksvaner. Det har NTE erfart gjennom vår fiberutbygging. Modellen med markedsbasert utbygging fungerer godt i byer og tettbygde strøk, men dårligere i distriktene. Dette er et paradoks ettersom høyhastighetsbredbånd sannsynligvis har en enda større verdi for de som bor og arbeider utenfor de tettest befolkede områdene i landet, med størst avstand til arbeidsplasser, kulturtilbud og helse- og utdanningstilbud. I et slikt perspektiv vil Vista Analyses konklusjon om at 4 Mbit/s er tilstrekkelig bredbåndskapasitet i distriktene skape digitale klasseskiller mellom by og land i årene fremover. NTE-modellen for utbygging av bygdefiber bidrar til å forhindre en slik utvikling.

Vi merker oss at Vista Analyse mener at båndbreddebehovet i fremtiden i stor grad kan dekkes via mobile løsninger. Neste generasjons mobilnett gir mulighet for stadig høyere bredbåndshastighet, men Vista Analyse ser ut til å glemme at dette også forutsetter utbygging av mer høyhastighetsnett frem til basestasjonene i mobilnettene.

Tidligere generasjoner nordtrøndere fikk oppleve modernisering av samfunnet gjennom NTEs utbygging av infrastruktur som førte strøm frem til alle deler av fylket. Det var ingen som på 1920-tallet forutså de mange bruksområdene for elektrisitet som er en selvfølge i dagens samfunn. Nå går NTE videre i moderniseringsprosjektet med utbygging av neste generasjons bredbåndsinfrastruktur. I motsetning til Vista Analyse legger NTE til grunn et fremadskuende perspektiv for våre bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger av langsiktige infrastrukturinvesteringer.

Guttorm Haugan
Leder Bygdefiberprosjektet i NTE


 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging