Ledige stillinger

Slik fungerer solenergi

Teknologien til et solcelleanlegg er i seg selv ganske enkel. Solcellene lager strøm av sollyset, som igjen går rett inn i boligens sikringsskap og erstatter strømmen du ellers ville kjøpt fra nettet.

Et solcelleanlegg består av flere solcellepaneler og en eller flere invertere,  og kan leveres som utenpåliggende eller bygningsintegrerte anlegg. Solcellepanelene på taket lager strøm av sollyset. Deretter går strømmen gjennom en inverter, som omdanner strømmen fra likestrøm til vekselstrøm. Uten denne kan ikke strømmen brukes i en vanlig stikkontakt, og du får ikke levert overskuddsstrøm ut på nettet.

Hva skjer med strømmen om du ikke bruker den selv?

Noen ganger vil solcelleanlegget produsere mer strøm enn du bruker selv. For eksempel midt på dagen, når huset står tomt mens alle er på jobb. Den strømmen du ikke klarer å bruke selv, kan du selge tilbake til strømnettet. For å få til det må du ha en plusskundeavtale med nettleverandøren din.

Det vil alltid være mest lønnsomt å bruke mest mulig av strømmen du produserer selv, fremfor å selge den tilbake til nettet. Derfor vil det være interessant å vurdere fremtidige batteriløsninger og styringssystemer, som kan hjelpe deg å fordele strømforbruket utover dagen. Det er mange store aktører som jobber med slike løsninger, men per dags dato er det ofte for dyrt til at det lønner seg.

Hvor mye strøm kan et solcelleanlegg produsere?

Solcelleanleggets produksjonsevne henger naturlig nok sammen med hvor stort anlegget er. Jo større anlegg, jo flere solcellepaneler, og jo flere solceller. I tillegg vil takvinkelen, takets himmelretning og skyggeforhold påvirke hvor mye anlegget klarer å produsere. 

Man måler en solcelles maksimale ytelse i enheten kWp (kilo watt peak). For eksempel kan et anlegg med en total effekt på 6,3 kWp prodsere inntil 5600 kWh/år. Det tilsvarer mer enn en fjerdedel av et gjennomsnittlig strømforbuk i norske husholdninger.

Hvor stort solcelleanlegg bør du ha?

Det er ikke nødvendigvis sånn at det lønner seg å velge et så stort anlegg som mulig. Årsaken er nettopp at det er mest lønnsomt å bruke strømmen du produserer selv, fremfor å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. Derfor er det viktig å velge et solcelleanlegg som passer best med forbruksprofilen til boligen din. Det er årsaken til at vi ønsker å gjøre en grundig solanalyse av boligen din før vi anbefaler deg en størrelse.

Bør jeg ha utenpåliggende eller bygningsintegrert solcelleanlegg?

Et bygningsintegrert solcelleanlegg bygges inn i takkonstruksjonen på boligen din. Det passer best dersom du skal bytte eller oppgradere taket ditt, eller dersom du skal bygge helt nytt. I tillegg passer det best når du skal ha litt størrelse på anlegget ditt.

Et utenpåliggende solcelleanlegg monteres oppe på det eksisterende taket ditt, og passer best når du ikke har noen planer om å bytte taket eller lignende.

Ordliste – hva betyr ordene?

Du møter kanskje på mange nye ord når du leser om solenergi. Her er forklaringen på noen av disse:

 • Inverter: En inverter er en vekselretter, som omdanner strømmen fra likestrøm til vekselstrøm. Uten denne kan ikke strømmen brukes i en vanlig stikkontakt, og du får ikke levert strømmen ut på nettet.
 • kWp: Enheten kWp (kilo watt peak) er betegnelsen på hvor stor solcellenes maksimale ytelse er.
 • Plusskundeavtale: Dette er en avtale du må ha med nettleverandøren din, for å kunne levere overskuddsstrøm tilbake til nettet.
 • Fornybar strøm: Strøm som kommer fra fornybare energikilder, sånn som vannkraft, vindkraft og solenergi. Dette er kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi.

Vil du lære enda mer? Trykk på knappen under å meld deg på vårt e-postbaserte solkurs!

Solskolen

 

 

 

 

Enovatilskudd

Med solcelleanleggene til NTE kan du få inntil 28.750 kroner i støtte fra Enova. Det eneste kravet Enova stiller er at du produserer din egen elektrisitet, og at du har en såkalt plusskundeavtale, som vil si at du selger strømmen du ikke bruker tilbake til nettselskapet ditt.

Selve installasjonen av anlegget gir deg 10.000 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget ditt har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt.

Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer elproduksjon med andre energitiltak, som f.eks. en solfanger eller et varmestyringssystem. Les mer om Enovatilskuddet her.

Engangsstøtte

Du kan få støtte fra Enova én gang. Det vil si at du ikke får et nytt tilskudd dersom du på et senere tidspunkt vil utvide solcelleanlegget ditt. Vurderer du det bør du derfor avvente å søke Enovatilskuddet.

Du har to valg når det kommer til utbetaling av Enovatilskuddet: Direkte betaling på kontoen din innen tre uker, eller utbetaling via skatteoppgjøret.

Etter at solcelleanlegget er installert og betalt, registrer du kostnadene hos Enova.

Soløkonomi

Skal du kjøpe solcelleanlegg er det ikke det økonomiske bildet som ene og alene bør være årsaken. Med dagens priser må man regne med en lang nedbetalingstid før investeringen er lønnsom. Vi tror derimot at dette vil kunne endre seg i årene fremover. 

Det er grunn til å tro at prisen du betaler for å ha strøm i boligen din vil øke i fremtiden. Blant annet på grunn av de store endringene strømmarkedet skal gjennom, og fordi strømnettet skal oppgraderes for milliardvis i årene som kommer. I tillegg kan det komme endringer, som f.eks. innføring av effekttariff på nettleia.

Med et solcelleanlegg vil du være delvis selvforsynt med strøm. Og den mengden du produserer selv kan du spare fra strømnettet. Produserer du egen strøm i perioder du også bruker mye strøm, vil du klare å holde forbrukstoppene dine nede. Noe som blir gunstig dersom det innføres effekttariffer på nettleia. Kombinerer du med fremtidige batteriløsninger blir det enda mer interessant.

De som velger å investere i solenergi er ofte like opptatt av å produsere egen strøm, prøve ny teknologi, bidra til fornybar energiproduksjon og gi et tydelig signal til omverdenen om sine verdier. 

Nedbetalingstiden

Lønnsomheten til solenergi kan være vanskelig å beregne. Solceller har lang levetid, og lang nedbetalingstid, og må alltid ses på som en langsiktig investering.

Det er mange faktorer som påvirker hvor mye strøm anlegget ditt kan produsere. For eksempel takvinkel, himmelretning, effektivitet i anlegget, skyggeforhold og hvilken solpakke du velger.

For å beregne en omtrent nedbetalingstid på anlegget kan du sette opp følgende regnestykke:

Det er selvsagt vanskelig å spå strømprisen langt frem i tid. Enova bruker 1 krone i sine regnestykker.

Integrerte løsninger kan være mer lønnsomt

Dersom du har planer om å bytte eller oppgradere taket ditt, eller du skal bygge nytt hus, så kan regnestykket se litt annerledes ut. Da skal du likevel gjøre en investering i taket, og solcelleløsninger kan være et alternativ til andre byggematerialer. Kostnaden for bygningsintegrerte solcelleanlegg er ofte på nivå med andre byggematerialer, som for eksempel glass, naturstein, kobber osv. Og i markedet for litt mer eksklusive byggematerialer er solceller blitt konkurransedyktig på pris, målt i kroner per kvm.

Enovatilskudd

Enova tilbyr gode tilskuddsordninger for solcelleanlegg. Les mer om det her

Be om tilbud
Solskolen

 

 

 

 

Følg din produksjon

Kjøper du solenergi fra NTE får du tilgang til en kundeportal med visualiserte produksjonsdata. Du kan logge inn både via en portal for pc, og via en app på mobilen som heter Mitt Energihjem.

Appen Mitt Energihjem

Mitt Energihjem kan lastes ned fra App Store og Google Play. 

Mitt Energihjem er en digital kundeportal for alle NTE-kunder. Her finner du en oversikt over dine kundedata, inkludert visualisering av din solenergi-produksjon. Du finner også mange andre nyttige tjenester her, f.eks. muligheten til sanntidsdata på strømforbruk og direkte chat med kundeservice.

app

Intelliweb kundeportal

Når kundeforholdet aktiveres, vil du få en bruker til nettsiden Intelliweb. Her kan du logge inn og se dine produksjonsdata. For en demonstrasjon kan du klikke her.

Solkurs

Er du usikker på om du bør investere i solcelleanlegg, eller ønsker du bare å lære mer om solenergi? Meld deg på solskolen vår! Vi har samlet masse nyttig og lærerik informasjon i et solkurs. I løpet av seks e-poster får du vite mer om disse temaene: 

 • Hvordan går du frem for å produsere din egen solenergi? 
 • Hvordan fungerer strømmarkedet? 
 • Myter om solenergi
 • Solenergi og lønnsomhet
 • Solenergi i Norge
 • Miljøperspektivet rundt solenergi 
 • Forklaring på vanskelige ord og uttrykk

Her melder du deg på solkurset

Under ser du noen smakebiter fra kurset.

 

 

Takk for din henvendelse - har du meldt deg på vårt solkurs?

Nå har vi levert solcelleanlegg til privatpersoner og bedrifter over hele Trøndelag i snart et år, og vi må dessverre ta et hvileskjær for å oppgradere systemplattformen vår.
 
Mens vi jobber med dette, kan vi ikke sende ut tilbud på solcelleanlegg. Dette beklager vi veldig - men håper ikke det gjør at du får mindre lyst til å kjøpe solcelleanlegg av oss!
 
I mellomtiden anbefaler vi deg å bli med på vårt solkurs om du ikke har gjort det enda. Her har vi samlet nyttig og lærerik informasjon om solenergi, som du får tilsendt på e-post ved å melde deg på her.

Gjennom vårt solkurs vil du lære mer om blant annet: 

 • Hvordan man går frem for å produsere sin egen solenergi
 • Hvordan strømmarkedt fungerer 
 • Myter om solenergi
 • Solenergi og lønnsomhet
 • Solenergi i Norge
 • Miljøperspektivet rundt solenergi 
 • Forklaring på vanskelige ord og uttrykk

Meld deg på vårt solkurs her

Under ser du noen smakebiter fra solkurset.

Strømavtale

Med solenergi fra NTE får du en timepriset spotavtale. Prisen avregnes da time for time, vektet mot faktisk forbruk time for time. Det eneste påslaget er kostnad for elsertifikater*, som utgjør 3,65 øre/kWh.

100 % fornybar strøm inkludert i prisen

Som solkunde får du levert strøm med opprinnelsesgaranti inkludert i prisen på strømavtalen din. Det betyr at vi kan garantere at det produseres like mye fornybar energi, som den mengden husholdningen din bruker. Les mer om det her.
 
*I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer om det her.
Be om tilbud
Solskolen

Serviceavtale

Alle våre solkunder kan kjøpe en utvidet service- og sikkerhetsavtale. Avtalen koster 1990 kroner. Det første året får du denne avtalen inkludert i prisen. Serviceavtalen inkluderer en årlig visuell inspeksjon. 
 
Serviceavtalen gir deg følgende fordeler:
 • Kontroll av at solcellepanelene ligger fritt og ikke er tildekket
 • Kontroll av at anlegget er skadefritt
 • Kontroll av at panelfester og festeskinner er forsvarlig festet
 • Kontroll av at kabler ligger forsvarlig festet på panelene
 • Kontroll av inverter og koplinger
 • Kontroll av anleggets strømproduksjon
Be om tilbud
Solskolen

Sollån

I samarbeid med Sparebank1 Midt-Norge tilbyr vi finansiering av solcelleanlegget med gunstige betingelser.

Lånet gis med pant i bolig, og du kan låne inntil 85% av boligens verdi med 2,50% nominell rente. 
 

Søk om lån til solcelleanlegg her! 

 
 
 
Be om tilbud
Solskolen

Avtale

Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok. Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til å bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer. Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.

I motsetning til hva mange tror, er ikke Lorem Ipsum bare tilfeldig tekst. Dets røtter springer helt tilbake til et stykke klassisk latinsk litteratur fra 45 år f.kr., hvilket gjør det over 2000 år gammelt. Richard McClintock - professor i latin ved Hampden-Sydney College i Virginia, USA - slo opp flere av de mer obskure latinske ordene, consectetur, fra en del av Lorem Ipsum, og fant dets utvilsomme opprinnelse gjennom å studere bruken av disse ordene i klassisk litteratur. Lorem Ipsum kommer fra seksjon 1.10.32 og 1.10.33 i "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) av Cicero, skrevet i år 45 f.kr. Boken er en avhandling om teorier rundt etikk, og var veldig populær under renessansen. Den første linjen av Lorem Ipsum, "Lorem Ipsum dolor sit amet...", er hentet fra en linje i seksjon 1.10.32.

Standardbiten av Lorem Ipsum brukt siden 1500-tallet er gjengitt nedenfor for spesielt interesserte. Seksjon 1.10.32 og 1.10.33 fra "de Finibus Bonorum et Malorum" av Cicero er også eksakt gjengitt, akkompagnert av engelske versjoner fra 1914-oversettelsen av H. Rackham.

Be om tilbud
Meld interesse
Solskolen

Få tilbud på solenergi!

Fyll ut skjemaet, så sender vi deg et tilbud. Tilbudet inneholder en analyse av boligens solforhold, med et estimat på hvor mye solenergi taket ditt kan produsere, og en anbefalt pakkeløsning.

Det er ikke nødvendigvis sånn at det lønner seg å ha så stort anlegg som mulig. Det er mest lønnsomt å bruke strømmen du produserer selv, i stedet for å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. Vi ønsker derfor å skreddersy en pakkestørrelse basert på dine forhold og behov. For å gjøre en best mulig vurdering trenger vi informasjon om takvinkel, takareal og takets himmelretning. Vi trenger også å vite om du ønsker et utenpåliggende eller bygningsintegrert solcelleanlegg. Et integrert anlegg er aktuelt dersom du skal bytte/oppgradere taket ditt, eller skal bygge nytt.
 
Vi gjør oppmerksom på at det som endel av tilbudsprosessen vil bli gjort en kredittvurdering. Det kan ta litt tid å få tilsendt en analyse og et tilbud, avhengig av hvor kompleks situasjonen er, og hvor stor pågang vi har.
 Jeg samtykker i at NTE kan sende meg informasjon om solenergi og annen relevant informasjon elektronisk. Jeg kan når som helst trekke dette samtykket og be om at mine opplysninger slettes.
 

*Om du logger inn på Min Side finner du informasjon om strømforbruk siste to år.   

**Finn ditt gårds- og bruksnummer her

Bør jeg velge utenpåliggende eller integrert solcelleanlegg?

Du kan velge mellom utenpåliggende eller takintegrerte solcelleløsninger. Utenpåliggende solcellepanel monteres utenpå eksisterende tak, mens integrerte løsninger er utformet slik at de erstatter tak eller andre bygningsmaterialer. Om du skal restaurere eller bygge nytt tak vil vi anbefale å velge takplater med integrerte solceller. Har du derimot et et relativt nytt tak, eller et tak som ikke skal oppgraderes i løpet av kort tid anbefaler vi utenpåliggende solcellepaneler.

Hva er forskjellen på utenpåliggende og integrerte solcelleanlegg?

Utenpåliggende solcelleanlegg monteres oppe på eksisterende tak, mens integrerte løsninger er utformet slik at de passer direkte inn i takkonstruksjonen. Per dags dato leverer vi dette som takplater, men vi er også i ferd med å teste ut solcelletakstein sammen med pilotkunder. Integrerte løsninger er mest aktuelt dersom du skal bytte eller renovere taket ditt, eller bygge nytt. Utenpåliggende løsninger er mest brukt på vanlige boliger, som ikke skal oppgradere taket eller lignende i løpet av kort tid.

Les mer om løsningene våre her.

Priser?

Prisen på solcelleanlegget vil avhenge av om du skal ha et utenpåliggende eller integrert solcelleanlegg, og hvor stort anlegg du skal ha. Vi ønsker å tilby anlegg som er tilpasset boligens solforhold og strømforbruk. Derfor kan det være vanskelig å fortelle prisen på forhånd. Men ber du oss om et tilbud, så gjør vi en analyse og sender deg et pristilbud der du får alle detaljer presentert.

Her har vi satt sammen eksempler på et utenpåliggende anlegg og et integrert anlegg. Disse to er store nok til å produsere ca. 5600 kWh i året.

I tillegg til engangskostnaden på solcelleanlegget koster solenergitjenesten 149 kr/mnd. Dette inkluderer en timeavregnet spotprisavtale, kjøp av din overskuddsproduksjon til dobbel spotpris time for time, tilgang til visualiserte produksjonsdata, kundeservice, overvåking av anlegg og tilbud om tilgang til nye tjenester.

Hvor lang leveringstid er det?

Leveringstid avhenger av hvor stor pågang vi har, og hvor mange anlegg vi er i ferd med å montere opp på det aktuelle tidspunktet. Etter inngått avtale vil vi legge opp et løp og holde deg oppdatert om fremdrift. 

Kan jeg bruke egen strøm hvis strømmen går?

Nei, det kan du ikke. Dette er et sikkerhetskrav, både fra nettleverandør og brannvesen. De må kunne legge anlegget spenningsdødt for å gjøre nødvendige reparasjoner. Så hvis strømmen går i området ditt, så skrus også anlegget av.
 
 

Snø på taket?

Det er en del snøfall i Norge, og solcellepanelene er tilpasset norske forhold, og de tåler snø. Dessuten er de laget av glass, så snøen vil trolig gli lettere av panelene enn den gjør av taket ditt. Solcellepanelene vil fungere selv om det legger seg et tynt lag snø over. Produksjonen stopper bare hvis det er nok snø til at lyset ikke kommer gjennom. Vi anbefaler at du lar snøen ligge, smører deg med tålmodighet og venter på at den smelter. 

Underkategorier

Våre solcelleløsninger

Våre solcelleløsninger

Du kan velge mellom utenpåliggende og integrerte solcelleløsninger. Utenpåliggende solcellepanel monteres oppe på eksisterende tak, mens integrerte løsninger er utformet slik at de passer direkte inn i takkonstruksjonen. Integrerte løsninger er mest aktuelt dersom du skal bytte taket ditt eller bygge helt nytt. Utenpåliggende løsninger er som oftest mest interessant for vanlige boliger, som ikke skal oppgradere taket eller lignende i løpet av kort tid.
 
Når du ber oss om et tilbud på solenergi, gjør vi en analyse av solforholdene og hvor stort produksjonsbehov du har. Ut fra det skreddersyr vi en pakkeløsning, der anleggets størrelse er tilpasset boligens solforhold og dine behov.

Utenpåliggende solcelleanlegg

Vår utenpåliggende løsning leveres med sorte rammer og monokrystallinske paneler. Panelene er nesten sorte, og har ikke den karakteristiske blåfargen som mange forbinder med solcelleanlegg. Disse anleggene tar seg veldig godt ut på taket, og utnytter solen ekstra godt.

Bygningsintegrerte solcelleanlegg

Vår bygningsintegrerte løsning leveres med sorte og monokrystallinske paneler, som passer direkte inn i takkonstruksjonen. Per dags dato leveres dette som takplater. Visuelt sett er dette en meget pen løsning.
Integrerte anlegg anbefales dersom du skal bytte taket ditt, eller i løpet av få år skal gjøre takoppgraderinger, samt dersom du bygger nytt.

Hva inkluderer solenergitjenesten?

Solenergitjenestene fra NTE koster 149 kr/mnd. Dette inkluderer en timeavregnet spotprisavtale, kjøp av din overskuddsproduksjon til dobbel spotpris time for time, tilgang til visualiserte produksjonsdata, kundeservice, overvåking av anlegg og tilbud om tilgang til nye tjenester.
 
Det første året får du en utvidet service- og sikkerhetsavtale til en verdi av 1990 kr inkludert i prisen. Dette inkluderer en befaring med visuell inspeksjon av anlegget. Etter det første året kan du inngå en forlengelse av denne avtalen om du ønsker det.
 
Prisen på strømavtalen avregnes time for time, vektet mot faktisk forbruk time for time. Det eneste påslaget er kostnad for elsertifikater*, som utgjør 3,65 øre/kWh. Du får levert strøm med opprinnelsesgarantier inkludert i prisen. Det betyr at vi kan garantere at det produseres like mye fornybar energi, som den mengden husholdningen din bruker. Les mer om det her.
 
*I samsvar med «Lov om elserifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer om det her.
 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formzålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.
 

 

Nettstatistikk - Informasjonskapsler (cookies)

Hva er en cookie? En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil. Når du kommer til en nettside, spør siden nettleseren din om å få lagre kapselen på maskinen din. Dette gjør at nettsida kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, og hvor ofte du har vært på nettsiden.


Følgende cookies settes av Google:

_ga Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 2 år.

_gid Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

ads/ga-audiences Brukes av Google til å retargete besøkende basert på besøkendes nettside bruk. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

collect collect

Brukes av Google for å sende data til google Analytics om besøkendes enheter og adferd. Tracker besøkende på tvers av enheter og markedskanaler. Dette slettes etter besøket.


Følgende cookies settes av Facebook

_fr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 3 måneder.

_tr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 1 minutt.


Følgende coockies settes av Adform:

_0

Brukes av Adform for å følge besøkende på tvers av nettsider. Slettes etter besøket.

_C

Brukes av Adform for å sjekke om brukeres nettleser støtter cookies. Slettes automatisk etter 2 måneder.

_cid

Optimaliserer annonsevisningen basert på brukernes bevegelse kombinert og ulike annonsørbud for visning av brukerannonser.

_uid

Registrerer en unik bruker-ID som gjenkjenner brukerens nettleser når du besøker nettsteder som bruker samme annonse. Slettes automatisk etter 2 måneder.


Google Analytics

Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn data om hvordan nettsider brukes av de besøkende. Den innsamlede dataen gjør at vi kan forbedre nettsidens brukervennlighet, innhold og funksjonalitet. Ved å bruke Google Analytics kan vi analysere effekten av markedsførinen som gjøres. Data fra informasjonskapslene til Google Analytics lagres anonymisert hos Google. IP-adresser anonymiseres gjennom IP-maskeringsfunksjonen til Google. Google Analytics samler også informasjon om brukerens atferd på nettsiden, samt geografisk lokasjon og hva slags enhet som blir brukt.


Google AdWords

NTE annonserer hos Google gjennom tjenesten Google AdWords. Cookies som settes av Google lar oss måle trafikk inn til nettsiden, effekten av annonseringen, samt retargete besøkende. Dataen behandles og lagres hos Google, og inkluderer informasjon om din nettleser, enheten du bruker, geografisk lokasjon og IP-adresse. IP-adresser anonymiseres etter 9 måneder. Informasjonen i informasjonskapselen slettes etter 18 måneder. NTE har ikke tilgang til IP-adressen din gjennom Google AdWords.

Facebook

NTE benytter seg av Facebook som annonseplattform. Facebook plasserer cookies på din enhet etter at du har besøkt våre nettsider. Her registreres din IP-adresse og informasjon om din nettleser. Formålet med bruk av cookies fra Facebook er å kunne gi deg mer relevant informasjon og annonser tilpasset dine interesser, samt retargeting i etterkant. Facebook lagrer data på servere i EU og USA. NTE har ikke tilgang til informasjon i din Facebookkonto og heller ikke din IP-adresse.

Hvordan slette cookies:

AdWords: Du kan velge bort cookies fra Google ved å gå til Googles annonseinnstillinger: www.google.com/settings/ads

Facebook: Her kan du velge dine innstillinger for hvordan facebook får bruke eventuell informasjon de samler inn for annonsestyring: www.facebook.com/ads/settings

Google Analytics: Vil du ikke sende informasjon til Google Analytics kan du forhindre dette ved å installere Googles Out-out verktøy: https://tools.google.com/dlpag...

Nettleser: Det er også mulig å reservere seg mot informasjonskapsler ved å endre instillinger i din nettleser. Se http://www.nettvett.no/for instrukser.

 

 

 


Innlogging