Ledige stillinger

Bærekraft

 

All NTEs virksomhet skal være basert på bærekraft. For Storåselva kraftverk betyr det at anlegget ikke bare skal produsere grønn og fornybar energi. Selve byggingen skal også ta hensyn både til natur, dyreliv, lokalsamfunn og miljø for øvrig.

Derfor har NTE inngått avtale med hovedentreprenør Skanska om at utbyggingen av Storåselva kraftverk skal tilfredsstille de strenge kravene til bærekraft og blir det første anlegget i Norge som skal klassifiseres etter den internasjonale CEEQUAL-standarden for bærekraft.

I alle større prosjekter utarbeides det detaljerte miljø-, transport- og arealplaner som beskriver hvordan prosjektet skal drives og anlegget bygges for at belastningen på omgivelsene skal bli minst mulig. Ved at vi har inngått avtale om CEEQUAL-sertifisering innebærer det at vi ønsker en løpende vurdering og godkjennelse på at vi følger de planer som er lagt for prosjektet og at vi i tillegg tar hensyn til bærekraft både i valg av materialer og valg av leverandører.

CEEQUAL er et bærekraftsystem som favner bredt og omfatter både det økonomiske, det sosiale og det miljømessige i et anleggsprosjekt. For å sikre oss at vi vurderer nøye alle arbeidsoperasjoner ut fra et miljø og bærekraftperspektiv, har vi derfor innført begrepet sikker miljøanalyse, en videreføring av sikker jobbanalyse som alltid gjøres for å ivareta arbeidsmiljø.

Sertifiseringen legger blant annet føringer for hvordan vi håndterer de massene som vi tar ut fra anlegget og hvordan området skal se ut etter at det omfattende arbeidet er avsluttet. Videre skal vi ta vare på dyrelivet i området, i den grad det er nødvendig. Når vi arbeider i elva her, kan det påvirke levevilkårene blant for fossekall, som vi vet holder til i området. Vi skal derfor også gjøre de små tiltakene som er nødvendig for å ta vare på fuglelivet.

CEEQUAL-sertifiseringen forutsetter at vi gjennom hele prosjektperioden har en åpen og tydelig kommunikasjon med lokalsamfunnet.

NTE har nå lagt en strategi for framtida, denne legger opp til grønn vekst for konsernet. Det betyr at vår vekst blant annet skal bidra til mer fornybar og grønn energi, som vi gjør gjennom å bygge Storåselva. Samtidig skal framtidig vekst også på andre måter være bærekraftig, slik vi forplikter oss til gjennom sertifiseringen. For oss handler dermed bærekraft ikke bare om at sluttproduktet, elektrisiteten, er ren og fornybar, den skal også være produsert i et anlegg er bygd etter strenge krav til bærekraft i gjennomføringen.

Aktuelt

5. april 2017:

Siste salve i tunneldrifta settes og det blir gjennomslag i tilløpstunnelen fra dammen lenger opp i Storåselva. Dermed er 4 km med tunnel sprengt ut.
 Inne i fjellet er nå kraftstasjonshallen (bildet over) sprengt ut. Krandragerne til maskinkransalen er montert på sidene og om kort tid kan montajsen av teknisk utstyr starte.

Onsdag 12. oktober flys nye master ut til linja, flygingene foregår fra Vegset til øst for Dravland.

   

Inne i maskinsalen støpes nå dragere og ved inntaket lenger opp i elva pågår dambyggingen.

Torsdag 8. og onsdag 14. september ble master til kraftlinja fra Storåselva til Vegset fløyet ut med helikopter og plassert i traseen mellom Dravland og Vegset. Dermed er linjebygginga for alvor i gang.

 

I slutten av august er arbeidene inne i fjellet inne i siste fase ved at selve maskinsalen sprenges ut. Samtidig starter arbeidet for alvor opp ved inntaket i Storåselva, vest for Mollansetra.
I området mellom Skromoen og Vegset begynner nå arbeidet med å bygge kraftlinja. Så langt er traseen ryddet, i de kommende månedene skal master reises og linjer strekkes.

30. juni var Snåsaordfører Tone Våg og rådmann Truls Eggen på befaring ved anleggene og fikk et innblikk i framdrifta på det som er en av de største investeringene i kommunen på lang tid.

 

I juni inviterte NTE grunneiere og andre berørte til grillfest på anlegget med orientering om status og framdrift.

 

 

Presseklipp:

 

 


 

Fakta

Olje- og energidepartement ga NTE Energi AS konsesjon i juni 2014 til å bygge og drifte Storåselva kraftverk på Skromoen samt en ny 18km lang 66 kV kraftlinje mellom kraftverket og transformatorstasjonen på Vegset på Snåsa.
 

Storåselva

Storåselva har utløp fra Seisjøen som ligger i Gressåmoen nasjonalpark i Snåsa kommune. Fra nasjonalparken går elva vestover og løper etter hvert sammen med tre andre elver og ender til slutt i Snåsavatnet.

Storåselva ligger i et skogs- og fjellterreng mellom 137 moh. og ca. 900 moh. Selve kraftstasjonen i fjell blir bygd ved Skromoen, med inntak ca 1 km vest for Mollansetra.

Nedslagsfeltet for kraftverket er 265 km2. Utbyggingen berører 4,5 km av elvestrekningen i Storåselva.
 

Kraftverket

Storåselva kraftverk er et kompakt vannkraftprosjekt med et betydelig vannkraftpotensial med moderate konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Til anlegget hører en ca. 55 meter lang og inntil 4 meter høy inntaksdam i betong. Dammen skaper et vannspeil som strekker seg 550 meter oppstrøms dammen. Selve kraftstasjonen skal bygges i fjell, med utløp til Storåselva ved Skromoen. Tunnelen for adkomst til stasjonen blir 320 meter lang. I tillegg skal det sprenges en tilløpstunnel fra inntaket på rundt 2 800 meter og en drøyt 800 meter lang utløpstunnel.

Kraftverket utnytter det 124 meter høye fallet mellom inntaksbassenget og stasjonen ved Skromoen. I kraftstasjonen installeres 3 x 8,5 MW horisontale Francisturbiner med en største slukeevne på 7,8 m3/s per aggregat.
 

Fakta Storåselva kraftverk

Midlere brutto fall:124 m
Installert effekt:25,5 MW
Årlig kraftproduksjon:75 GWh
Lengde 66 kV-kraftlinje:18 km
Byggekostnad:300 mill. kroner
Byggeperiode:2016-2018

 

Noen viktige milepæler

 • Damarbeid – februar 2016 til august/september 2017
 • Sprengingsarbeid – februar 2016 til sommeren 2017
 • Betongarbeid i kraftstasjon og dam – sommer 2016 til sommer 2017
 • Transport og montasje av turbin og generator – mai 2017
 • Linje fra Vegset til Skromoen – februar 2016 til våren 2017
 • Anleggsarbeidene ferdige – juni 2018

   

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på nte.no

LENKE COOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.nte.no __utma Google Analytics
.nte.no __utmb Google Analytics
.nte.no __utmc Google Analytics
.nte.no __utmz Google Analytics
.linkedin.com lidc LinkedIn
www.linkedin.com L1e LinkedIn
.linkedin.com bcookie LinkedIn
www.linkedin.com bscookie LinkedIn
kundeweb.nte.no ASP.NET_SessionId Session
.mail.altibox.no altisogobalance - -
.mail.altibox.no SOGoLogo - -
respons.direktinfo.no ASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no _chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no __insp_dct - -
.ebillett.no __insp_wid - -
.ebillett.no __insp_slim - -
.ebillett.no __insp_nv - -
.ebillett.no __insp_ref - -
pay.ebillett.no _chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.com YSC YouTube
.youtube.com PREF YouTube

Innlogging