Ledige stillinger

Bærekraft

 

All NTEs virksomhet skal være basert på bærekraft. For Storåselva kraftverk betyr det at anlegget ikke bare skal produsere grønn og fornybar energi. Selve byggingen skal også ta hensyn både til natur, dyreliv, lokalsamfunn og miljø for øvrig.

Derfor har NTE inngått avtale med hovedentreprenør Skanska om at utbyggingen av Storåselva kraftverk skal tilfredsstille de strenge kravene til bærekraft og blir det første anlegget i Norge som skal klassifiseres etter den internasjonale CEEQUAL-standarden for bærekraft.

I alle større prosjekter utarbeides det detaljerte miljø-, transport- og arealplaner som beskriver hvordan prosjektet skal drives og anlegget bygges for at belastningen på omgivelsene skal bli minst mulig. Ved at vi har inngått avtale om CEEQUAL-sertifisering innebærer det at vi ønsker en løpende vurdering og godkjennelse på at vi følger de planer som er lagt for prosjektet og at vi i tillegg tar hensyn til bærekraft både i valg av materialer og valg av leverandører.

CEEQUAL er et bærekraftsystem som favner bredt og omfatter både det økonomiske, det sosiale og det miljømessige i et anleggsprosjekt. For å sikre oss at vi vurderer nøye alle arbeidsoperasjoner ut fra et miljø og bærekraftperspektiv, har vi derfor innført begrepet sikker miljøanalyse, en videreføring av sikker jobbanalyse som alltid gjøres for å ivareta arbeidsmiljø.

Sertifiseringen legger blant annet føringer for hvordan vi håndterer de massene som vi tar ut fra anlegget og hvordan området skal se ut etter at det omfattende arbeidet er avsluttet. Videre skal vi ta vare på dyrelivet i området, i den grad det er nødvendig. Når vi arbeider i elva her, kan det påvirke levevilkårene blant for fossekall, som vi vet holder til i området. Vi skal derfor også gjøre de små tiltakene som er nødvendig for å ta vare på fuglelivet.

CEEQUAL-sertifiseringen forutsetter at vi gjennom hele prosjektperioden har en åpen og tydelig kommunikasjon med lokalsamfunnet.

NTE har nå lagt en strategi for framtida, denne legger opp til grønn vekst for konsernet. Det betyr at vår vekst blant annet skal bidra til mer fornybar og grønn energi, som vi gjør gjennom å bygge Storåselva. Samtidig skal framtidig vekst også på andre måter være bærekraftig, slik vi forplikter oss til gjennom sertifiseringen. For oss handler dermed bærekraft ikke bare om at sluttproduktet, elektrisiteten, er ren og fornybar, den skal også være produsert i et anlegg er bygd etter strenge krav til bærekraft i gjennomføringen.

Aktuelt

5. april 2017:

Siste salve i tunneldrifta settes og det blir gjennomslag i tilløpstunnelen fra dammen lenger opp i Storåselva. Dermed er 4 km med tunnel sprengt ut.
 Inne i fjellet er nå kraftstasjonshallen (bildet over) sprengt ut. Krandragerne til maskinkransalen er montert på sidene og om kort tid kan montajsen av teknisk utstyr starte.

Onsdag 12. oktober flys nye master ut til linja, flygingene foregår fra Vegset til øst for Dravland.

   

Inne i maskinsalen støpes nå dragere og ved inntaket lenger opp i elva pågår dambyggingen.

Torsdag 8. og onsdag 14. september ble master til kraftlinja fra Storåselva til Vegset fløyet ut med helikopter og plassert i traseen mellom Dravland og Vegset. Dermed er linjebygginga for alvor i gang.

 

I slutten av august er arbeidene inne i fjellet inne i siste fase ved at selve maskinsalen sprenges ut. Samtidig starter arbeidet for alvor opp ved inntaket i Storåselva, vest for Mollansetra.
I området mellom Skromoen og Vegset begynner nå arbeidet med å bygge kraftlinja. Så langt er traseen ryddet, i de kommende månedene skal master reises og linjer strekkes.

30. juni var Snåsaordfører Tone Våg og rådmann Truls Eggen på befaring ved anleggene og fikk et innblikk i framdrifta på det som er en av de største investeringene i kommunen på lang tid.

 

I juni inviterte NTE grunneiere og andre berørte til grillfest på anlegget med orientering om status og framdrift.

 

 

Presseklipp:

 

 


 

Fakta

Olje- og energidepartement ga NTE Energi AS konsesjon i juni 2014 til å bygge og drifte Storåselva kraftverk på Skromoen samt en ny 18km lang 66 kV kraftlinje mellom kraftverket og transformatorstasjonen på Vegset på Snåsa.
 

Storåselva

Storåselva har utløp fra Seisjøen som ligger i Gressåmoen nasjonalpark i Snåsa kommune. Fra nasjonalparken går elva vestover og løper etter hvert sammen med tre andre elver og ender til slutt i Snåsavatnet.

Storåselva ligger i et skogs- og fjellterreng mellom 137 moh. og ca. 900 moh. Selve kraftstasjonen i fjell blir bygd ved Skromoen, med inntak ca 1 km vest for Mollansetra.

Nedslagsfeltet for kraftverket er 265 km2. Utbyggingen berører 4,5 km av elvestrekningen i Storåselva.
 

Kraftverket

Storåselva kraftverk er et kompakt vannkraftprosjekt med et betydelig vannkraftpotensial med moderate konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Til anlegget hører en ca. 55 meter lang og inntil 4 meter høy inntaksdam i betong. Dammen skaper et vannspeil som strekker seg 550 meter oppstrøms dammen. Selve kraftstasjonen skal bygges i fjell, med utløp til Storåselva ved Skromoen. Tunnelen for adkomst til stasjonen blir 320 meter lang. I tillegg skal det sprenges en tilløpstunnel fra inntaket på rundt 2 800 meter og en drøyt 800 meter lang utløpstunnel.

Kraftverket utnytter det 124 meter høye fallet mellom inntaksbassenget og stasjonen ved Skromoen. I kraftstasjonen installeres 3 x 8,5 MW horisontale Francisturbiner med en største slukeevne på 7,8 m3/s per aggregat.
 

Fakta Storåselva kraftverk

Midlere brutto fall:124 m
Installert effekt:25,5 MW
Årlig kraftproduksjon:75 GWh
Lengde 66 kV-kraftlinje:18 km
Byggekostnad:300 mill. kroner
Byggeperiode:2016-2018

 

Noen viktige milepæler

 • Damarbeid – februar 2016 til august/september 2017
 • Sprengingsarbeid – februar 2016 til sommeren 2017
 • Betongarbeid i kraftstasjon og dam – sommer 2016 til sommer 2017
 • Transport og montasje av turbin og generator – mai 2017
 • Linje fra Vegset til Skromoen – februar 2016 til våren 2017
 • Anleggsarbeidene ferdige – juni 2018

   

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formzålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.
 

 

Nettstatistikk - Informasjonskapsler (cookies)

Hva er en cookie? En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil. Når du kommer til en nettside, spør siden nettleseren din om å få lagre kapselen på maskinen din. Dette gjør at nettsida kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, og hvor ofte du har vært på nettsiden.


Følgende cookies settes av Google:

_ga Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 2 år.

_gid Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

ads/ga-audiences Brukes av Google til å retargete besøkende basert på besøkendes nettside bruk. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

collect collect

Brukes av Google for å sende data til google Analytics om besøkendes enheter og adferd. Tracker besøkende på tvers av enheter og markedskanaler. Dette slettes etter besøket.


Følgende cookies settes av Facebook

_fr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 3 måneder.

_tr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 1 minutt.


Følgende coockies settes av Adform:

_0

Brukes av Adform for å følge besøkende på tvers av nettsider. Slettes etter besøket.

_C

Brukes av Adform for å sjekke om brukeres nettleser støtter cookies. Slettes automatisk etter 2 måneder.

_cid

Optimaliserer annonsevisningen basert på brukernes bevegelse kombinert og ulike annonsørbud for visning av brukerannonser.

_uid

Registrerer en unik bruker-ID som gjenkjenner brukerens nettleser når du besøker nettsteder som bruker samme annonse. Slettes automatisk etter 2 måneder.


Google Analytics

Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn data om hvordan nettsider brukes av de besøkende. Den innsamlede dataen gjør at vi kan forbedre nettsidens brukervennlighet, innhold og funksjonalitet. Ved å bruke Google Analytics kan vi analysere effekten av markedsførinen som gjøres. Data fra informasjonskapslene til Google Analytics lagres anonymisert hos Google. IP-adresser anonymiseres gjennom IP-maskeringsfunksjonen til Google. Google Analytics samler også informasjon om brukerens atferd på nettsiden, samt geografisk lokasjon og hva slags enhet som blir brukt.


Google AdWords

NTE annonserer hos Google gjennom tjenesten Google AdWords. Cookies som settes av Google lar oss måle trafikk inn til nettsiden, effekten av annonseringen, samt retargete besøkende. Dataen behandles og lagres hos Google, og inkluderer informasjon om din nettleser, enheten du bruker, geografisk lokasjon og IP-adresse. IP-adresser anonymiseres etter 9 måneder. Informasjonen i informasjonskapselen slettes etter 18 måneder. NTE har ikke tilgang til IP-adressen din gjennom Google AdWords.

Facebook

NTE benytter seg av Facebook som annonseplattform. Facebook plasserer cookies på din enhet etter at du har besøkt våre nettsider. Her registreres din IP-adresse og informasjon om din nettleser. Formålet med bruk av cookies fra Facebook er å kunne gi deg mer relevant informasjon og annonser tilpasset dine interesser, samt retargeting i etterkant. Facebook lagrer data på servere i EU og USA. NTE har ikke tilgang til informasjon i din Facebookkonto og heller ikke din IP-adresse.

Hvordan slette cookies:

AdWords: Du kan velge bort cookies fra Google ved å gå til Googles annonseinnstillinger: www.google.com/settings/ads

Facebook: Her kan du velge dine innstillinger for hvordan facebook får bruke eventuell informasjon de samler inn for annonsestyring: www.facebook.com/ads/settings

Google Analytics: Vil du ikke sende informasjon til Google Analytics kan du forhindre dette ved å installere Googles Out-out verktøy: https://tools.google.com/dlpag...

Nettleser: Det er også mulig å reservere seg mot informasjonskapsler ved å endre instillinger i din nettleser. Se http://www.nettvett.no/for instrukser.

 

 

 


Innlogging