Namsvassdammen

Ny kraftstasjon i Byafossen


NTE skal investere omlag 130 millioner kroner i ny kraftstasjon i Byafossen i Steinkjer. Den nye stasjonen er en del av NTEs grønne vekst og gir fornybar energi til rundt 2 000 husstander

Overgangen til fornybarsamfunnet krever økt produksjon av rein og fornybar energi. Ny kraftstasjon i Byafossen er ett av våre bidrag. Dette gjør vi samtidig som vi forbedrer forholdene for laksen i elva, forskjønner området og får et utstillingsvindu for produksjon av fornybar energi.

 

Fakta om Byafossen kraftverk

 
NTE bygger nytt kraftverk på Byafossen
- men dette er mye mer enn en kraftutbygging
 

Kraftstasjonen som nå skal bygges, erstatter den gamle fra 1936. Det nye anlegget er planlagt å stå ferdig sommeren 2018 og får en årsproduksjon på 34 GWh. NTE bygde ny dam i Byafossen i 2015.

NTE har for de kommende årene flere vannkraftprosjekter som øker konsernets produksjon av grønn energi. I tillegg til ny stasjon i Byafossen, bygger NTE nå kraftstasjon i Storåselva i Snåsa og har dessuten planer for betydelige investeringer og økt produksjon i Namsenvassdraget.

Byaelva er en del av et nasjonalt laksevassdrag. NTE har derfor i planleggingen av det nye anlegget, lagt særlig vekt på å møte de miljøutfordringer et laksevassdrag representerer. Ut fra miljø- og landskapsplanen som er utarbeidet, skal de planlagte tiltakene bedre forholdene både for laksen, allmenne interesser og for kraftprodusenten. Dette gjøres blant annet ved at elvebunnen sikres mot erosjon, samtidig som gyte- og oppvekstforholdene for fisken forbedres. 

Historie

 

Den gamle stasjonen i Byafossen som nå skal erstattes, er fra 1936, men det har i lang tid før den ble bygd, vært virksomhet ved fossen som har utnytten energien i vannet.
NTE overtok driften av kraftstasjonen i Byafossen og Sundfossen gjennom avtale med By Brug AS i 2007. 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Innlogging